یه جمله هست از شهید اوینی خیلی جالبه میگه ” اون هایی که تو جامعه تحول ایجاد میکنن از قواعد عصر خودشون پیروی نمیکنن چون اگر پیروی کنند. نمیتونن برهم زننده و ایجاد کننده تحول باشند .

آنچه اینجا می‌نویسم نظرات شخصی بنده است و هیچ ارزش دیگری ندارد