اخه یه اهنگ چقد میتونه زیبا باشه ؟چقدر یه شعر می تونه قشنگ باشه؟تا این حد دیگه ندیده بودیم

تو آمدی از راه
در آن شب بی ماه
همراه تو دنیا
با من قدم میزد

تو با منی انگار
آرامشِ دیدار
رویای بی تکرار
در خوابِ من بیدار

هر شب با تو بیدار بیدارم

نه ممکن نیست چشم از تو بردارم

هر شب با تو بیدار بیدارم

رویای بی تکرار